Zajęcia/wyjazdy

 ZASADY KORZYSTANIA Z WYJAZDÓW NARCIARSKICH

Informacja – dotyczące zgłoszenia na wyjazdy narciarskie w sezonie 2022/2023

W tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym, na każdy miesiąc (grudzień, styczeń, luty, marzec)  będą prowadzone oddzielne zapisy na jednodniowe wyjazdy narciarskie.

Zapisy na wyjazdy narciarskie rozpoczynamy po przesłaniu   informacji  e-mailowej wraz z  harmonogramem wyjazdów na dany miesiąc. Harmonogram wyjazdowy na dany miesiąc, zamieszczamy także na naszej stronie.  Zgłoszenia przyjmujemy tylko w formie wypełnionego odesłanego formularza. W formularzu zgłoszeniowy proszę zaznaczyć na które wyjazdy pojedzie dziecko, czy pojedzie autokarem czy własnym transportem, jeżeli autokarem to czy wraz z rodzicem czy samodzielnie. Formularz ten przesyłamy również do Państwa jako załącznik wraz z harmonogramem wyjazdów na dany miesiąc.

Procedura zapisu na wyjazdy:

Rodzic otrzymuje komunikat (e-mail w tym załącznik, formularz zgłoszeniowy wraz z  harmonogram wyjazdów na dany miesiąc.

Krok 1.   W formularzu zaznaczmy poszczególne wyjazdy wpisując przy wyjeździe „TAK”  Proszę zaznaczyć także formę dojazdu wpisując  „autokar” jeżeli dziecko jedzie autokarem z nami lub nic nie wpisywać w przypadku dojazdu własnego. Oraz czy wraz z dzieckiem jadącym autokarem  pojedzie ktoś z opieki (rodzic), lub wpisać „NIE” jeżeli dziecko jedzie samodzielnie.

Krok 2.   Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać e-mailowo na adres klubnarciarskiweriakl@gmail.com w wyznaczonym terminie (termin podany w formularzu). Odesłanie po terminie skutkuje umieszczeniem na liście rezerwowej wyjazdów w danym miesiącu. Proszę formularz odesłać w pliku WORD

Rodzic otrzymuje e-mailowo potwierdzenie, że zgłoszenie dotarło i dziecko zostało wpisane na listę danego wyjazdu. Uwaga, nie jest to równoznaczne z udziałem w szkoleniu.

Krok 3.   Aby dziecko mogło wziąć udział w szkoleniu narciarskim podczas rezerwowanych wyjazdów, rodzic musi dokonać wpłaty za szkolenie narciarskie na rezerwowanych wyjazdach. Odpowiednio za każdy rezerwowany wyjazd kwotę 70 zł.  Uwaga – rezygnacja z wyjazdu powoduje prawo do zwrotu połowy poniesionych kosztów. Jeżeli w formularzu zaznaczycie Państwo  opcję dojazdu autokarem, należy także do każdego wyjazdu doliczyć i przelać opłatę za przejazd (dziecko 30 zł  i rodzic 40 zł) Uwaga – rezygnacja z przejazdu autokarem powoduje potrącenie połowy kwoty z wniesionej  opłaty przejazdowej.

Krok 4.   Całość (czyli kwotę wyliczoną jako ilość wyjazdów razy 70 zł + ewentualne opłaty za przejazdy autokarem ) należy wpłacić przelewem na konto Rady Rodziców MDK.

nr konta 94 1020 2906 0000 1502 0356 7658  Przelew za wyjazdy musi być dokonany terminowo. Podany w formularzu zgłoszeniowym termin wpłaty dotyczy daty do jakiej środki muszą wpłynąć na konto Rady Rodziców MDK. Wpłaty (przelewy przychodzące) po terminie będą powodowały skierowanie uczestnika na listę rezerwową.

Treść przelewu: Imię nazwisko dziecka – miesiąc w którym rezerwuje wyjazdy

Np. „ Jan Kowalski – wyjazdy narciarskie grudzień” –   jest to bardzo ważne w przypadku późniejszych ewentualnych zwrotów oraz księgowania wpłat.

Krok 5. Przesłać na adres klubnarciarskiweriakl@gmail.com potwierdzenie przelewu za wyjazdy. 

Przed pierwszym wyjazdem w danym miesiącu przesyłamy do wszystkich klubowiczów  listę  osób które zgłosiły się na wyjazdy i uregulowały terminowo wpłaty. Prosimy o weryfikację czy dziecko znajduje się na odpowiednim, co do zgłoszenia, wyjeździe, czy uwzględnione zostały osoby opieki jadące autokarem z dzieckiem.  W razie niezgodności prosimy o szybki kontakt. Brak osoby na liście = brak wpłaty w terminie.

Karnety narciarskie.  Osoby z dojazdem własnym MUSZĄ (zrobić to tylko) w dniu wyjazdu do godz. 9:00 Zgłosić ilość zamawianych karnetów dla dzieci. Zgłoszenia dokonujemy wysyłając SMS – a na nr 604 417 184  Za karnety dla tych osób zakładamy gotówkę która trzeba zwrócić w trakcie przerwy podczas jazdy. Proszę nie zgłaszać ilości karnetów dzień wcześniej. Podczas wyjazdów mamy możliwość zakupienia tańszych karnetów- karnety grupowe. Mogą z tego skorzystać także rodzice i inne osoby uczestniczące w wyjeździe. Z karnetów zniżkowych mogą skorzystać także osoby z dojazdem własnym. Osoby te MUSZĄ potwierdzić SMS-em (rano w dniu wyjazdu do godz. 9:00) ile karnetów zamawiają. Karnety, wydajemy zazwyczaj pod autokarem. Proszę je odbierać od instruktora u  którego została dokonana wpłata za karnet.  Karnety są czasowe i obowiązują na daną stacje lub tylko część wyciągów stacji narciarskiej. Proszę przed zamówieniem karnetu dla dorosłych o upewnienie się z  których wyciągów można korzystać posiadając ten karnet.

Karnety dla dzieci najmłodszych: niektóre stacje narciarskie (krajowe i zagraniczne) posiadają darmowe karnety dla dzieci najmłodszych. Ta forma karnetu przysługuje tylko w przypadku jazdy na stoku DZIECKO + RODZIC. Ulga nie dotyczy dzieci uczestniczących z zorganizowanym szkoleniu w grupach narciarskich z instruktorem. W przypadku jazdy w grupie dziecko musi posiadać karnet płatny.

Przy zakupie karnetów indywidualnie, prosimy nie powoływać się na zniżkę grupowa klubu Wertikal.

Uwaga. Dzieci zakwalifikowane jako początkujące proszę nie zgłaszać na wyjazdy grudniowe (z wyjątkiem 18 grudnia). Dzieci te zaczynają właściwe szkolenie 6-7 stycznia. Informacja o tym szkoleniu będzie przesłana bezpośrednio do zainteresowanych.

Ważne informacje organizacyjne

 • Klubowicze chcący wziąć udział w wyjazdach narciarskich muszą do 3.12.2022 mieć uregulowaną opłatę klubową za rok 2022/2023
 • Instruktor wraz z rodzicem przed sezonem (dotyczy to dzieci nowo zapisanych do klubu) określa we wstępnej rozmowie umiejętności narciarskie dziecka. Proszę podać wówczas stoki na których dziecko jeździło, ile sezonów, czy umie skutecznie skręcać i hamować, czy umie samodzielnie korzystać z wyciągu talerzykowego (orczykowego). Po tak przeprowadzonym wywiadzie chcemy określić czy dziecko jest „jeżdżące” czy „początkujące” zgodnie z przyjętymi  w klubie Wertikal kryteriami umiejętności narciarskich.
 • Precyzyjne określenie tych umiejętności następuje jednak po bezpośredniej obserwacji jazdy dziecka na stoku podczas pierwszego wyjazdu – wówczas uczestnik zostaje zakwalifikowany  do odpowiedniej grupy narciarskiej na dany wyjazd. Do grupy narciarskiej uczestnik podczas wyjazdu przydzielany jest z uwzględnieniem następujących kryteriów: umiejętności narciarskie, postępy w jeździe, posiadany sprzęt (jego stan techniczny) oraz ilości dzieci w grupie.  Umiejętności dzieci, które brały udział w wyjazdach w sezonie ubiegłym zostały już określone, ich jazda nagrana. Na tej podstawie przydzielimy je do grupy. Nie gwarantujemy, że dziecko na wyjazdach zawsze będzie w stałej i tej samej grupie szkoleniowej
 • Jeżeli dziecko nowo zapisane do klubu, które po rozmowie z rodzicem określającej jego umiejętności narciarskie zostanie dopuszczone do wyjazdu grudniowego, a okaże się , że w trakcie wyjazdu zostanie zweryfikowane jako „poczatkujące” musi wziąć wówczas udział w szkoleniu 6-7 stycznia.  
 • Zamawianie karnetów dla dzieci z dojazdem własnym: W związku z tym, że dużo osób dojeżdża własnym transportem wówczas osoby te MUSZĄ w dniu wyjazdu do godz. 9:00 zgłosić ilość zamawianych karnetów dla dzieci (proszę zgłaszać to tylko w dniu wyjazd a nie wcześniej). Zgłoszenia dokonujemy wysyłając SMS – a na nr 604 417 184wpisujemy imię nazwisko dziecka – ilość karnetów. (proszę nie wysyłać tego na WhatsApp).  Za karnety dla tych osób my zakładamy gotówkę którą trzeba zwrócić w trakcie przerwy podczas jazdy. Proszę nie zgłaszać ilości karnetów dzień wcześniej. Podczas wyjazdów mamy zazwyczaj możliwość zakupienia także tańszych karnetów dla rodziców uczestniczących z dzieckiem w wyjeździe. Chęć zakupu karnetów dla dorosłych zgłaszamy także w dniu wyjazdu na podobnej zasadzie jak dla dzieci. Karnety wydajemy na stoku w miejscu przydziału dzieci do instruktorów. Karnety są czasowe i obowiązują na daną stacje lub tylko część wyciągów stacji narciarskiej. Proszę przed zamówieniem karnetu dla dorosłych o upewnienie się z  których wyciągów można korzystać posiadając „nasz” karnet.

!!! Karnet zwracamy po jeździe: dzieci do instruktora z którym jeździły, natomiast osoby dorosłe (o umówionej godzinie i w miejscu) – do kierownika wyjazdu. Za karty te nie pobieramy kaucji.

 • Karnet jest ważny z chwilą jego pierwszego skasowania. Uwaga, wszystkie grupy dzieci rozpoczynają jazdę mniej więcej o tej samej porze. Rodzice biorący karnety u nas powinni swoją jazdę na nartach rozpocząć także w tym czasie. Nie chcemy aby doszło do sytuacji, że dziecko skończy jazdę z grupą a rodzic będzie jeszcze na stoku.  Bardzo proszę (aby jeżdżący rodzice) odbierali dzieci bezpośrednio po zakończeniu przez nie szkolenia.
 • Karnety dla dzieci najmłodszych: niektóre stacje a posiadają darmowe karnety dla dzieci najmłodszych. Ta forma karnetu przysługuje tylko w przypadku jazdy na stoku DZIECKO + RODZIC. Ulga nie dotyczy dzieci uczestniczących z zorganizowanym szkoleniu w grupach narciarskich z instruktorem.            W przypadku jazdy w grupie dziecko musi posiadać karnet płatny.
 • Przy zakupie karnetów we własnym zakresie prosimy absolutnie nie powoływać się na zniżkę grupowa klubu Wertikal.
 • Dzieci zakwalifikowane jako początkujące rozpoczynają szkoleniem 6-7 stycznia. Informacja o tym szkoleniu będzie przesłana bezpośrednio do zainteresowanych. Z wyjazdów grudniowych dostępny będzie dla nich tylko  termin: 18.12.2022 Białka – Kaniówka jako dodatkowy. Koszt szkolenia 70 zł / za 2 godz.  Przewidujemy dla nich 2 – godzinne szkolenie podstawowych elementów jak: ustawienie na stoku, podchodzenie, zwroty, podnoszenie po upadku, zjazd pługiem, hamowanie…. tak aby odpowiednio przydzielić je do instruktorów później na szkoleniu dedykowanym wyłącznie dla nich czyli 6-7stycznia. Wyjazd ten jest także otwarty dla pozostałych jeżdżących klubowiczów.
 • Informacja dla jadących na wyjazd narciarski autokarem. Jeżeli na wyjazd jedzie duży Autokar,  podstawiany jest zawsze na parking przed wejściem na stadion Wisły Kraków przy ul. Reymonta. Podstawiany jest na godz. 7:00. ODJAZD AUTOKARU O 7:15. Jeżeli jedzie tylko BUS – podstawiamy jest pod MDK na 7:00, odjazd 7:15. Informacja o miejscu podstawienia będzie podawana zawsze w ogłoszeniu dotyczącym danego wyjazdu na stronie klubu.  Opłata za przejazd autokarem w tym sezonie to 30 zł od dziecka, 40 zł od osoby dorosłej jadącej jako opieka do dziecka.   Opłaty za przejazd wpłacamy przelewem wraz ze zgłoszeniem dziecka na wyjazd na dany miesiąc. Rezygnacja z przejazdu autokarem powoduje zwrot tylko  połowy opłaty przejazdowej.
 • Proszę aby nie wsiadać rano do autokaru jeżeli nie będzie kierownika wyjazdu.
 • Uwaga – narty na czas przewozu muszą być w pokrowcu, buty w plecaku lub specjalnej torbie na nie przeznaczonej. Nie ma możliwości przewożenia nart bez pokrowca. Obowiązuje od drugiego wyjazdu😊 Brak pokrowca tolerujemy jedynie na pierwszym wyjeździe narciarskim.
 • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DANEGO WYJAZDU: Miejsce wyjazdu, miejsce zbiórki na stoku, ceny karnetów, godzina rozpoczęcia i zakończenia szkolenia itp. Umieszczamy zawsze na stronie klubowej najpóźniej w poniedziałek poprzedzający dany wyjazd.
 • Na czas wyjazdu, rodzice jadący z nami autokarem mogą zostawić samochód na parkingu pod MDK. Zostawiamy w końcowej części parkingu, proszę o parkowanie na stanowiskach ciasno. W soboty (niedziele) w trakcie naszego pobytu na nartach, w MDK-u odbywa się szereg imprez, zajęć i musimy mieć na uwadze aby inni też mogli zaparkować. Po naszym przyjeździe z nart brama jest zamykana. Parking należy opuścić do 15 min. po przyjeździe autokaru.
 • Liczymy, że w tym sezonie uda się zorganizować także wyjazdy jednodniowe na Słowację na Kubińską Holę. Jest to bardzo fajny i długi (3 km) stok z wyciągami krzesełkowymi i orczykami. Będą jak zwykle karnety w super promocji.

Kryteria umiejętności narciarskich.

*Osoba jeżdżąca na nartach to taka, która umie samodzielnie korzystać z wyciągu talerzykowego, orczykowego. Podczas zjazdu na stoku: kontroluje prędkość zjazdu, samodzielnie umie sterować nartami wykonując zamierzone skręty, narty prowadzi równolegle lub w pozycji płużnej. Korzysta z średnich i łatwych tras (niebieska, czerwona).  Samodzielnie umie podnieść się po upadku na stoku.  Jeździ z kijkami narciarskimi.

**Osoba początkująca: Jest tylko po jednym sezonie nauki jazdy na nartach lub nauczyła się jeździć i miała sezon przerwy,  słabo lub wcale nie opanowała jazdy wyciągiem orczykowym, jeździ wyłącznie w pozycji płużnej (pługiem), słabo steruje (skręca) nartami, nie w pełni panuje nad prędkością jazdy. Korzysta tylko z łatwych tras narciarskich (niebieskich). Nie jest w stanie samodzielnie wstać po upadku, jeździ tylko bez kijków.

Prosimy o rozważne rezerwowanie terminów wyjazdów oraz przejazdu autokarem.

Na każdy wyjazd zatrudniana jest wcześniej odpowiednia ilość kadry instruktorskiej aby obsłużyć  zainteresowanych szkoleniem narciarskim dzieci. Rezerwowany jest także odpowiedniej wielkości (co do rezerwowanych na przejazd miejsc) autokar

Za to wszystko musimy pokryć koszty. Nie możemy w ostatniej chwili zrezygnować z instruktora którego zatrudniliśmy , czy zamówić mniejszy autokar.

Miejsca i godziny niektórych wyjazdów mogą ulec zmianom. Prosimy śledzić na bieżąco przed danym wyjazdem  informacje na stronie klubu Wertikal

————————————————————————————————————————–

HARMONOGRAM WYJAZDÓW I OBOZÓW KLUBU  NARCIARSKIEGO  WERTIKAL

na rok 2022/2023

 

Termin Rodzaj wyjazdu
24.09.2022 Wycieczka piesza w góry – spotkanie integracyjne.
7-9.10.2022 Wycieczka rodzinna: opcja rowerowa – trasy Velo Czorsztyn i wzdłuż Dunajca

Opcja piesza – wycieczki po górach

22.10.2022 Wycieczka rowerowa.
11.11.2022 Wycieczka piesza lub rowerowa z okazji Święta Niepodległości
3,10,11,17,18,30

GRUDZIEŃ 2022

Wyjazdy narciarskie – dla klubowiczów jeżdżących na nartach.

(Uwaga. Osoby początkujące zaczynają szkoleniem 6.01.2023 oraz dodatkowym krótkim szkoleniem 18.12.2022)

6-7.01.2023 Szkolenie narciarskie dla początkujących
8,14,21

STYCZEŃ 2023

Wyjazdy narciarskie – dla wszystkich klubowiczów.
27.01-02.02.2023 FERYJNY OBÓZ NARCIARSKI – Kluszkowce

Wyjazd przewidziany dla dzieci posiadających już podstawy jazdy na nartach. W wyjeździe można brać udział rodzinnie lub indywidualnie.

3-12.02.2023 FERYJNY OBÓZ NARCIARSKI – (Civetta WŁOCHY)

Wyjazd przewidziany dla dzieci posiadających już podstawy jazdy na nartach. W wyjeździe można brać udział rodzinnie lub indywidualnie.

18,25 LUTY 2023 Wyjazdy narciarskie – dla wszystkich klubowiczów.
4,11,18,25

MARZEC 2023

Wyjazdy narciarskie – dla wszystkich klubowiczów.
22.04.2023 Wycieczka piesza po górach
13.05.2023 Wycieczka rowerowa – Tyniec
17-18.06.2023 Wycieczka rowerowa – Wiślana Trasa Rowerowa
Lipiec 2023 Kolonia / Obóz  (turystyka piesza, rowery, kajaki, żagle)

 

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ TYGODNIOWYCH  KLUBU WERTIKAL oraz z  HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ w roku 2022/2023

Prowadzący zajęcia –  instruktor  BOGDAN STEFAŃSKI  tel. 604 417 184

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: klubnarciarskiwertikal@gmail.com    

Adres strony klubu Wertikal gdzie znajdują się aktualne informacje:  www.wertikal.eu

KLUB WERTIKAL oferta zajęć: treningi i zajęcia ogólnorozwojowe na hali sportowej MDK , treningi w mini siłowni, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie, zajęcia rolkowe, zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ściance i w skałkach, sobotnie / niedzielne wyjazdy narciarskie, piątkowe treningi jazdy sportowej, udział w zawodach narciarskich, obozy narciarskie (krajowe i zagraniczne), wycieczki rowerowe, wycieczki piesze w góry, obozy i półkolonie letnie.

PIŁKA HALOWA- sekcja piłkarska. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na hali sportowej w MDK zajęcia prowadzone są w formie doskonalenia techniki gry w piłkę oraz rozgrywek piłkarskich.

 

Dzień Godziny zajęć Rodzaj zajęć / Miejsce zajęć Roczniki
Poniedziałek

gr 1

16:00-17:20 Zajęcia ogólnorozwojowe w hali sportowej  (sucha zaprawa narciarska, gry zabawy, ćw. gimnastyczne)  lub zajęcia ogólnorozwojowe w terenie  2012-2015
Poniedziałek

gr 2

17:40-19:00 Zajęcia ogólnorozwojowe w salce klubu Wertikal

(bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitrek, trenażer narciarski steper, oraz ćw. gimnastyczne)

 2012-2015
Wtorek 

gr 3

16:00 -16:45 Zajęcia ogólnorozwojowe w w salce klubu Wertikal.

(bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitrek, trenażer narciarski steper, oraz ćw. gimnastyczne)

 do 2015
 

Środa

gr 4

16:00-17:20 Zajęcia ogólnorozwojowe w hali sportowej  (sucha zaprawa narciarska, gry zabawy, ćw. gimnastyczne)  lub zajęcia ogólnorozwojowe w terenie  2014-2017
Środa

gr 3

17:30-18:15 Zajęcia ogólnorozwojowe w w salce klubu Wertikal. (bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitrek, trenażer narciarski steper, oraz ćw. gimnastyczne) 2012-2015
Środa

gr 5

18:20-19:45 18:25-19:00 Zajęcia ogólnorozwojowe w  salce klubu Wertikal (bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitrek, trenażer narciarski steper, oraz ćw. gimnastyczne)

19:00-19:45 Zajęcia ogólnorozwojowe w hali sportowej  (sucha zaprawa narciarska, gry zabawy, ćw. gimnastyczne)  lub zajęcia ogólnorozwojowe w terenie

2007-2012
Czwartek 15:45-17:10 *** Hala piłka nożna – zajęcia piłkarskie roczniki 2011-2015
Czwartek 17:15 -18:45*** Hala piłka nożna – zajęcia piłkarskie roczniki 2006-2011
Sobota W okresie jesiennym i wiosennym Wyjazdy turystyczne w góry, wycieczki rowerowe, wyjazdy wspinaczkowe.
Sobota W okresie zimowym Wyjazdy – narciarskie****

 

*dziecko musi posiadać podstawowe umiejętności jazdy na rolkach + własne rolki, kask i  wszystkie ochraniacze.

** zajęcia rowerowe odbywają się w wyznaczonych terminach, terminy będą podawane z tygodniowym wyprzedzeniem. Dziecko musi posiadać umiejętność posługiwania się przerzutkami w rowerze, sprawny rower z przerzutkami, kask, odpowiedni ubiór rowerowy.

*** Zajęcia piłkarskie. Zajęcia te są dodatkowo płatne nie stanowią one oferty klubu Wertikal. Godziny tych zajęć mogą jeszcze ulec zmianie  z podziałem na trzy grupy wiekowe.  O zmianie na  układ w trzech grupach zadecydujmy  po pierwszych zajęciach.

**** Wyjazd te są dodatkowo płatne. Szczegóły dotyczące wyjazdów zawarte są w regulaminie klubu.

 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA W ROKU 2022/2023

(Opłaty są podawane za rok szkolny. Prosimy dokonać opłat w terminie do 31.10.2022)

Klub narciarski Wertikal:

450 zł –  opłata roczna za zajęcia w klubie Wertikal (w cenie opłaty koszulka klubowa)

Opłata za: 2,3, kolejne dziecko w klubie 400 zł/os. Płatne do 31.10.2022

Halowa piłka nożna:

350 zł – opłata roczna (w cenie opłaty strój piłkarski). Opłata za: 2,3, dziecko 250 zł

W związku z tym, że opłaty zostały utrzymane względem ubiegłego roku, w tym roku szkolnym nie przewidujemy już żadnych zniżek  na posiadane karty rodzinne, krakowskie itp.

 

W TYM ROKU WPROWADZAMY NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z WYJAZDÓW NARCIARSKICH

Zasady rezerwacji i opłaty za jednodniowe (krajowe) wyjazdy narciarskie:

Na wyjazdy narciarskie będą prowadzone na każdy miesiąc oddzielne zapisy.  Procedura będzie przebiegała następująco: pierwsze zapisy na grudzień zrobimy  pod koniec miesiąca listopada (tak będzie też odpowiednio w kolejnych miesiącach). Na wyjazdy grudniowe  zapisujemy tylko osoby jeżdżące, zgodnie z poniższym kryterium.

Każdy wyjazd dziecka na narty w tym sezonie zimowym będzie wymagał wcześniejszej rezerwacji poprzez zgłoszenie e-mailowe i uiszczenie opłaty szkoleniowej 70 zł za wyjazd. Ponadto uczestnik wyjazdu dodatkowo ponosi koszty  opłaty za karnety (zgodnie z cennikiem, lub w kwocie wynegocjowanej przez klub) oraz opłatę za przejazd autokarem jeżeli będzie korzystał z takiej formy dojazdu na stok.  Harmonogram wyjazdów narciarskich na dany miesiąc będzie z odpowiednim wyprzedzeniem przesyłany do klubowiczów i umieszczony na stronie klubu – wówczas rozpoczynamy zapisy i przyjmujemy zgłoszenia chętnych do określonego datą dnia.   Gwarancją miejsca na jednodniowych wyjazdach narciarskich  w danym miesiącu jest zgłoszenie dziecka e-mailowo oraz dokonanie opłaty szkoleniowej w kwocie 70 zł  razy ilość rezerwowanych wyjazdów wybranych z miesięcznego harmonogramu.   

Przy zgłaszaniu dziecka na wyjazdy należy zaznaczyć również czy w wyjeździe chce wziąć udział także rodzic, jest to istotne przy przejeździe autokarem. Przewidujemy możliwość zabierania rodziców do autokaru.

Kryteria umiejętności narciarskich. Osoba jeżdżąca na nartach to taka, która umie samodzielnie korzystać z wyciągu talerzykowego, orczykowego. Podczas zjazdu na stoku: kontroluje prędkość zjazdu, samodzielnie umie sterować nartami wykonując zamierzone skręty, narty prowadzi równolegle lub w pozycji płużnej. Korzysta z średnich i łatwych tras (niebieska, czerwona).  Samodzielnie umie podnieść się po upadku na stoku.  Jeździ z kijkami narciarskimi.

Osoba początkująca jest tylko po jednym sezonie nauki jazdy na nartach. Słabo lub wcale nie opanowała jazdy wyciągiem orczykowym, nie umie skręcać nartami, nie w pełni panuje nad prędkością jazdy. Korzysta tylko z łatwych tras narciarskich (niebieskich). Nie jest w stanie samodzielnie wstać po upadku, jeździ tylko bez kijków. Jeżeli dziecko spełnia jeden z tych warunków wówczas kwalifikuje się na szkolenie „dla Początkujących” Dla tych osób będzie przewidziany wyjazd w terminie 6-7.01.2023 wówczas te dzieci rozpoczną naukę jazdy.  

Zgłoszenia na wyjazdy oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: klubnarciarskiwertikal@gmail.com      

Adres strony klubu Wertikal gdzie znajdują się aktualne informacje to:  www.wertikal.eu

Wszystkie opłaty za klub i wyjazdy prosimy dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy MDK „DH” 94 1020 2906 0000 1502 0356 7658

Treść przelewu:

„Imię nazwisko dziecka – opłata za zajęcia Wertikal  lub piłka nożna”  (termin do 31.10.2022)

Wszelkie kwestie dotyczące opłat za wyjazdy zawarte są w regulaminie klubu Wertikal. (dostępny na stronie klubu  www.wertikal.eu)

————————————————————————————————————————–