Zajęcia/opłaty

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ TYGODNIOWYCH  KLUBU WERTIKAL oraz z  HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ w roku 2021/2022

Prowadzący zajęcia –  instruktor  BOGDAN STEFAŃSKI  tel. 604 417 184

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: klubnarciarskiwertikal@gmail.com    

Adres strony klubu Wertikal gdzie znajdują się aktualne informacje:  www.wertikal.eu

KLUB WERTIKAL oferta zajęć: treningi i zajęcia ogólnorozwojowe na hali sportowej MDK , treningi w mini siłowni, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie, zajęcia rolkowe, zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ściance i w skałkach, sobotnie / niedzielne wyjazdy narciarskie, piątkowe treningi jazdy sportowej, udział w zawodach narciarskich, obozy narciarskie (krajowe i zagraniczne), wycieczki rowerowe, wycieczki piesze w góry, obozy i półkolonie letnie.

PIŁKA HALOWA- sekcja piłkarska. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na hali sportowej w MDK zajęcia prowadzone są w formie doskonalenia techniki gry w piłkę oraz rozgrywek piłkarskich.

Poniższy harmonogram zajęć obowiązuje w okresie 15.09.2021-15.04.2022 w okresie 19.04-24.06.2022 harmonogram ulegnie zmianie godzinowej, zajęcia będą prowadzone w większości w terenie w formie zajęć ogólnorozwojowych w terenie, zajęć rolkowych* oraz rowerowych** w podziale na umiejętności i zaawansowanie kondycyjne.

Dzień Godziny zajęć Rodzaj zajęć / Miejsce zajęć Roczniki  
Poniedziałek

gr 1

16:00-17:20 Zajęcia ogólnorozwojowe w hali sportowej  (sucha zaprawa narciarska, gry zabawy, ćw. gimnastyczne)  lub zajęcia ogólnorozwojowe w terenie 2011 – 10 lat

2012 – 9 lat

2013 – 8 lat

 
Poniedziałek

gr 2

17:35-19:00 Zajęcia ogólnorozwojowe w salce klubu Wertikal

(bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitrek, trenażer narciarski steper, oraz ćw. gimnastyczne)

2009 – 12 lat

2010 – 11 lat

2011 – 10 lat

2012 –  9 lat

 
Wtorek 

gr 3

16:00 -16:45 Zajęcia ogólnorozwojowe w w salce klubu Wertikal.

(bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitrek, trenażer narciarski steper, oraz ćw. gimnastyczne)

2012 – 9 lat

2013 – 8 lat

2014 – 7 lat

2015 – 6 lat

 
 

Środa

gr 4

16:00-17:20 Zajęcia ogólnorozwojowe w hali sportowej  (sucha zaprawa narciarska, gry zabawy, ćw. gimnastyczne)  lub zajęcia ogólnorozwojowe w terenie 2014 – 7 lat

2015 – 6 lat

2016 – 5 lat

 
Środa

gr 3

17:30-18:15 Zajęcia ogólnorozwojowe w w salce klubu Wertikal. (bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitrek, trenażer narciarski steper, oraz ćw. gimnastyczne) 2012 – 9 lat

2013 – 8 lat

2014 – 7 lat

 
Środa

gr 5

18:20-19:45 18:25-19:00 Zajęcia ogólnorozwojowe w  salce klubu Wertikal (bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitrek, trenażer narciarski steper, oraz ćw. gimnastyczne)

19:00-19:45 Zajęcia ogólnorozwojowe w hali sportowej  (sucha zaprawa narciarska, gry zabawy, ćw. gimnastyczne)  lub zajęcia ogólnorozwojowe w terenie

2009 – 12 lat

2010 – 11 lat

2011 – 10 lat

 
Czwartek 16:00-17:20 *** Hala piłka nożna – zajęcia piłkarskie 2010-2014  
Czwartek 17:35 -19:00*** Hala piłka nożna – zajęcia piłkarskie 2006-2010  
Sobota W okresie jesiennym i wiosennym Wyjazdy turystyczne w góry, wycieczki rowerowe, wyjazdy wspinaczkowe.  
Sobota W okresie zimowym Wyjazdy – narciarskie****    

Po każdych zajęciach grupy przewidujemy czas na wietrzenie sali oraz bezpieczną (uwzględniając przepisy COVID) wymianę grup zajęciowych.

*dziecko musi posiadać podstawowe umiejętności jazdy na rolkach + własne rolki, kask i  wszystkie ochraniacze.

** zajęcia rowerowe odbywają się w wyznaczonych terminach, terminy będą podawane z tygodniowym wyprzedzeniem. Dziecko musi posiadać umiejętność posługiwania się przerzutkami w rowerze, sprawny rower z przerzutkami, kask, odpowiedni ubiór rowerowy.

*** Zajęcia piłkarskie. Zajęcia te są dodatkowo płatne nie stanowią one oferty klubu Wertikal. Godziny tych zajęć mogą jeszcze ulec zmianie na następujący układ grup: czwartek 16:00- 16:45 (roczniki 2014-2013), czwartek 16:50-17:50 (roczniki 2013-2011), czwartek 17:55-19:00. (2006-2010). Prosimy brać także pod uwagę taki układ godzin.  O zmianie na powyższy układ w trzech grupach zadecyduję  po drugich zajęciach.

**** Wyjazd te są dodatkowo płatne. Szczegóły dotyczące wyjazdów zawarte są w regulaminie klubu.

 

 

 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA W ROKU 2021/2022

(Opłaty są podawane za rok szkolny. Prosimy dokonać opłat w terminie do31.10.2021)

 

Klub narciarski Wertikal:

400 zł –  opłata roczna za zajęcia w klubie Wertikal (w cenie opłaty koszulka klubowa)

Halowa piłka nożna:

350 zł – opłata roczna (w cenie opłaty strój piłkarski)

W związku z tym, że opłaty zostały obniżone (lub utrzymane) względem ubiegłego roku, w tym roku szkolnym nie przewidujemy już żadnych zniżek bez względu na posiadane karty rodzinne, krakowskie itp.

 

W TYM ROKU WPROWADZAMY NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z WYJAZDÓW NARCIARSKICH

Zasady rezerwacji i opłaty za jednodniowe (krajowe) wyjazdy narciarskie:

Na wyjazdy narciarskie będą prowadzone na każdy miesiąc oddzielne zapisy.  Procedura będzie przebiegała następująco: pierwsze zapisy na grudzień zrobimy  pod koniec miesiąca listopada (tak będzie też odpowiednio w kolejnych miesiącach). Na wyjazdy grudniowe  zapisujemy tylko osoby jeżdżące, zgodnie z poniższym kryterium.

Każdy wyjazd dziecka na narty w tym sezonie zimowym będzie wymagał wcześniejszej rezerwacji poprzez zgłoszenie e-mailowe i uiszczenie opłaty szkoleniowej 50 zł za wyjazd. Ponadto uczestnik wyjazdu dodatkowo ponosi koszty  opłaty za karnety (zgodnie z cennikiem, lub w kwocie wynegocjowanej przez klub) oraz opłatę za przejazd autokarem jeżeli będzie korzystał z takiej formy dojazdu na stok.  Harmonogram wyjazdów narciarskich na dany miesiąc będzie z odpowiednim wyprzedzeniem przesyłany do klubowiczów i umieszczony na stronie klubu – wówczas rozpoczynamy zapisy i przyjmujemy zgłoszenia chętnych do określonego datą dnia.   Gwarancją miejsca na jednodniowych wyjazdach narciarskich  w danym miesiącu jest zgłoszenie dziecka e-mailowo oraz dokonanie opłaty szkoleniowej w kwocie 50 zł  razy ilość rezerwowanych wyjazdów wybranych z miesięcznego harmonogramu.   

Przy zgłaszaniu dziecka na wyjazdy należy zaznaczyć również czy w wyjeździe chce wziąć udział także rodzic, jest to istotne przy przejeździe autokarem. Przewidujemy możliwość zabierania rodziców do autokaru.

Kryteria umiejętności narciarskich. Osoba jeżdżąca na nartach to taka, która umie samodzielnie korzystać z wyciągu talerzykowego, orczykowego. Podczas zjazdu na stoku: kontroluje prędkość zjazdu, samodzielnie umie sterować nartami wykonując zamierzone skręty, narty prowadzi równolegle lub w pozycji płużnej. Korzysta z średnich i łatwych tras (niebieska, czerwona).  Samodzielnie umie podnieść się po upadku na stoku.  Jeździ z kijkami narciarskimi.

Osoba początkująca jest tylko po jednym sezonie nauki jazdy na nartach. Słabo lub wcale nie opanowała jazdy wyciągiem orczykowym, nie umie skręcać nartami, nie w pełni panuje nad prędkością jazdy. Korzysta tylko z łatwych tras narciarskich (niebieskich). Nie jest w stanie samodzielnie wstać po upadku, jeździ tylko bez kijków. Jeżeli dziecko spełnia jeden z tych warunków wówczas kwalifikuje się na szkolenie „dla Początkujących” Dla tych osób będzie przewidziany wyjazd w terminie 6-8.01.2022 wówczas te dzieci rozpoczną naukę jazdy.

 

Zgłoszenia na wyjazdy oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: klubnarciarskiwertikal@gmail.com      

Adres strony klubu Wertikal gdzie znajdują się aktualne informacje to:  www.wertikal.eu

 

Wszystkie opłaty za klub i wyjazdy prosimy dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy MDK „DH” 94 1020 2906 0000 1502 0356 7658

Treść przelewu:

„Imię nazwisko dziecka – opłata za zajęcia Wertikal  lub piłka nożna”  (termin do 31.10.2021)

„Imię nazwisko dziecka – opłata szkoleniowa np. grudzień”  (termin podawany na dany miesiąc)

Wszelkie kwestie dotyczące opłat za wyjazdy zawarte są w regulaminie klubu Wertikal. (dostępny na stronie klubu  www.wertikal.eu)