Piknik Wertikal na zakończenie roku 22.06.2024


Piknik  Wertikal na zakończenie roku w dniu 22.06.2023 w Dubiu,

Zajęcia w Parku linowym odbędą się w godzinach 12:00-12:45,  12:45-13:30 , 13:30-14:15  (ilość miejsc na poszczególne grupy jest ograniczona) Bardzo prosimy o wpisywanie się e-mailowo  na dostępne godziny. Chętnych musimy podzielić na trzy grupy które będą korzystały z parku linowego gdyż wejście całej grupy jednocześnie byłoby niemożliwe a zarazem niebezpieczne.

 

 1. W parku linowym przewidujemy przejście tylko jednej wybranej (odpowiedniej dla dziecka)
 2. Na Piknik zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo (wypełniony załącznik)
 3. Organizacja zajęć w parku linowym: Każdy po przybyciu na miejsce udaje się z rodzicem do parku linowego zgodnie z zadeklarowaną wcześniej godziną zajęć (proszę być 5 min wcześniej) Proszę o punktualność gdyż cała grupa zgłoszona na daną godzinę rozpocznie zajęcia wspólnym szkoleniem z zasad bezpieczeństwa i użycia sprzętu – jest to bardzo ważne.
 4. Samochód można zaparkować w rejonie boiska sportowego w Dubiu (5 min. do Parku Linowego)
 5. Udział młodszego rodzeństwa i osób spoza klubu będzie możliwy w zajęciach parku linowego tylko w przypadku wolnych miejsc co okaże się po zakończeniu zapisów. Udział osób nie będących aktualnym klubowiczem jest płatny na miejscu 20 zł /os
 6. W trakcie Pikniku klubowicze będą też mogli skorzystać z zajęć wspinaczkowych na skałkach. Będą instruktorzy w godz. 12-14 do których chętni klubowicze ustawiają się w kolejce … Udział we wspinaczce za okazaniem stosownego biletu Wertikal. Bilet do pobrania u organizatora Pikniku.
 7. Zajęcia sportowe zakończą się ok godz. 14:30 ogniskiem.
 8. Przed udziałem dziecka w zajęciach piknikowych rodzic będzie musiał podpisać stosowny regulamin bezpieczeństwa.
 9. Po zajęciach o godzinie 14:30 dla chętnych ognisko z kiełbaskami. Kiełbaski i inne rzeczy do pieczenia przynosimy indywidualnie.
 10. W przypadku prognoz pogody która uniemożliwi zajęcia w Parku Linowym podany zostanie e-mailowo alternatywny program dzień wcześniej.
 11. Prosimy o zgłoszenia e-mailowo (w formie odesłanego zgłoszenia) do dnia 17.06.2024

 

Regulamin bezpiecznego udziału dziecka w Pikniku Klubu WERTIKAL 22.06.2024

 1. W dniu pikniku dziecko znajduje się pod bezpośrednią opieką rodzica.
 2. Zostałem poinformowany (-a) o zasadach bezpieczeństwa  związanych z udziałem mojego dziecka w zajęciach parku linowego i wspinaczce na skałkach.
 3. Jestem świadom (-a) , że w przypadku zachowania dziecka niezgodnego z  zasadami bezpieczeństwa w parku linowym i na wspinaczce skałkowej, oraz niezastosowanie się do poleceń osób prowadzących, może być zagrożone jego zdrowie lub życie.
 4. Zobowiązuję się być w pobliżu w trakcie zajęć mojego dziecka. Podyktowane jest to sytuacją odbioru dziecka gdy (ze względów fizycznych czy emocjonalnych)  nie będzie w stanie dalej przejść trasy parku linowego czy wspinaczkowej.
 5. Dzieci podczas zajęć muszą przebywać w miejscach wyznaczonych przez prowadzących.
 6. Dzieci które przebywają w parku linowym a nie biorą aktualnie udziału w zajęciach są pod opieką rodzica. Obowiązuje zakaz biegania po terenie parku linowego.